23 vuoden kokemus, yli 160 hirsitaloa
Omien asiantuntijoidemme Viron valtionmetsistä valikoima hirsimateriaali
Eesti Puitmajaliit 12 vuoden jäsenyyden Viron Puutaloliitto
Vuoden tehdasvalmisteinen talo 2015: Paras käsityönä valmistettu hirsitalo

Hirsitalon rakentaminen – 4 tärkeää viimeistä vaihetta

Olemme jakaneet hirsitalon rakentamisen kahdessa artikkelissa vaihe vaiheelta etenevään prosessiin. Jos luit edellisen artikkelimme Hirsitalon rakentaminen. Miten pysyt budjetissa?, tiedät, kuinka tärkeitä ensimmäiset vaiheet ovat:

 • systemaattinen konsultointi
 • käsitteellinen ja alustava suunnitelma

Nyt on aika antaa sinulle palapelin loput palat, joiden avulla tiedät, miten tilaat hirsitalon miellyttävästi niin, että pysyt budjetissa ja aikataulussa.

log construction of a log house-construction-ready-log home

Seuraavat neljä vaihetta ovat:

 • pääsuunnitelmat
 • yksityiskohtainen hintatarjous ja sopimus
 • rakennus
 • hirsitalon asennus ja luovutus

Käydäänpä nämä neljä vaihetta läpi tarkemmin…

 

Vaihe 3. Pääsuunnitelmat (tässä vaiheessa syntyvät tarkat ratkaisut ja budjetti)

 

Yhteistyökumppani: insinöörit ja erikoisprojektien toteuttajat, haluttaessa Tender voi toimia projektipäällikkönä

Keskimääräinen budjetti: 3-4 % rakennusbudjetista

Keskimääräinen aika: 2-6 kuukautta

 

Pääsuunnitelmien tavoitteena on kuvata arkkitehtuuriin ja rakentamiseen liittyvät ratkaisut tavalla, joka mahdollistaa hirsitalon kustannusten määrittämisen, rakennusvaiheen hankintojen järjestämisen (tarjousten pyytämisen perustus-, sähkö-, lämmitys-, vesi- ja viemäröintitöistä) sekä lopullisen hintatarjouksen laatimisen.

log constructing log house-construction ventilation solutions

Kestävyys- ja yhteisvaikutuslaskelmat tehdään ylhäältä alaspäin – aloittaen katemateriaalin ja lämpöeristekerrosten määrästä ja paksuudesta, mikä määrittää katon rakenteiden poikkileikkauksen tarkemmat tiedot. Tästä eteenpäin edetään vaihe vaiheelta, kerros kerrokselta, kunnes päästään perustuksiin.

Laskentajärjestyksen viimeisenä tehtävänä määritetään perustusten vahvuus kolmen tiedon perusteella. Nämä ovat koko talon paino, haluttu perustustyyppi sekä maaperän rakenne, jonka päällä perustukset lepäävät (rakenteellinen kuvaus rakenteen alla olevasta maaperästä). Näiden kolmen tiedon pohjalta insinööri luo kestävän ja turvallisen perustusratkaisun.

Olemme kirjoittaneet kaksi artikkelia hirsitalojen perustuksista. Lue myös nämä artikkelit, jolloin koko prosessi selkiytyy sinulle entisestään!

 • Hirsitalon perustusten luomisen vaiheet ja hinnan muotoutumisen logiikka
 • Hirsitalon perustukset. 5 mahdollista virhettä ja niiden seuraukset

Haluamme edelleen painottaa, että saumaton yhteistyö insinöörien kanssa pohjautuu siihen, kuinka hyvät perussuunnitelmat sinä ja arkkitehtisi olette luoneet.

log constructing log house-building-preliminary plans

Asiakkaana voit johtaa pääsuunnitelmavaihetta (olla yhteydessä eri osapuoliin tietojen saamiseksi) tai voit jättää asian meidän hoidettavaksemme.

Kun pääsuunnitelmat ovat valmiit, on hirsitalon valmistus selkeää:

 • ilmanvaihto
 • lämmitys
 • vesiverkosto ja viemäröinti
 • sähkö
 • valaistus
 • perustukset
 • aukot (ovet ja ikkunat)
 • katto
 • tapitukset

log constructing log house-building foundations

Mitä uhkia pääsuunnitelmavaiheessa saattaa tulla vastaan?

 

Pääsuunnitelmavaiheessa suurin uhka on, että pääsuunnitelmia ei tehdä laisinkaan. Yhä useammin näkee, että ihmiset haluavat säästää sekä aikaa että rahaa jättämällä suunnitelmat tekemättä (koska miten vaikeaa se voi olla, eikö?) ja päättämällä yksityiskohdista prosessin aikana.

Mutta.

On hyvin tiedossa, että jos jokin asia voidaan tulkita usealla eri tavalla, se myös tulkitaan niin. Hirsitalon rakentamisen aikana esiintyvät väärinkäsitykset tarkoittavat asioiden tekemistä useaan kertaan, mikä tekee hallaa niin aikataululle kuin lompakollesi. Me kaikki haluamme välttää nämä tilanteet.

Eräässä tapauksessa asiakkaan oli selvennettävä rakentajille yksityiskohtia joka aamu puolen tunnin ajan varmistaakseen, että asiat etenivät oikealla tavalla.

Voimme siis sanoa, että pääsuunnitelmien hylkäämisen kaksi suurinta syytä – rahan ja ajan säästäminen – ovat pelkkää tarua ja että tosielämässä pääsuunnitelman ansiosta säästyneiden rahan ja ajan lisäksi myös hermosi saattavat päästä helpommalla.

Tietenkin ongelmia voi aiheuttaa myös epäpätevien kumppanien valinta, joilla ei ole aiempaa kokemusta hirsitaloista. Yksilöllisten projektien ja laskelmien tekemisen lisäksi on aina tarpeen myös pohtia niiden yhteisvaikutusta, jotta talo toimii kokonaisuutena.

Olemme tehneet yhteistyökumppaneidemme kanssa töitä pitkään ja vakiintuneet työtapamme auttavat säästämään asiakkaidemme aikaa ja rahaa. Olemme kuin koripallojoukkue, joka on pelannut yhdessä useamman kauden ajan ja osaa ymmärtää toisiaan ilman sanoja.

 

Haluatko tietää, missä pääsuunnitelmien hyöty takuulla näkyy?

 

Pääsuunnitelmissa kuvaillaan selkeästi rakennusmateriaalit ja rakennetyypit, jotka olet valinnut. Tämä tarkoittaa, että insinööri ei katso pääsuunnitelmien olevan valmiit ennen kuin kaikista tärkeistä kysymyksistä on sovittu. Näin vältytään harhakäsityksiltä ja oletuksilta, mitkä ovat yleisiä ongelmia hirsitalojen rakentamisen aikana.

log constructing log house-master plans-lighting solutions

Kun rakentaminen suunnitellaan pääsuunnitelmien pohjalta, rinnakkaisten toimintojen suorittaminen ja/tai toimintojen ohjaaminen seuraavalle yhteistyökumppanille on erittäin helppoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hirsiseiniin on tehty urat sisätilojen kaapeleille jo tehtaalla, sillä niiden asentaminen myöhemmässä vaiheessa olisi äärimmäisen vaikeaa, jopa mahdotonta.

Tai jos esimerkiksi Tender Ehitus LLC:n tiimi aloittaa hirsiseinien valmistuksen Tudun tehtaalla, yhteistyökumppanimme aloittavat perustusten rakentamisen tai ovien ja ikkunoiden tuotannon samanaikaisesti. Koska jokainen tärkeä vaihe ja yksityiskohta on määritetty pääsuunnitelmavaiheessa, ei tarvitse murehtia sitä, että tuotetut osat eivät sopisi yhteen myöhemmin.  

Kokemuksemme mukaan toimintojen suorittaminen samanaikaisesti lyhentää hirsitalon valmistumisaikaa kaksin- tai kolminkertaisesti.

Pääsuunnitelmien avulla kykenet seuraamaan hirsirakenteiden rakennusprosessia ja tarvittaessa jopa puuttumaan asioihin.

log constructing in a log house-construction-Tender factory

Pääsuunnitelmat mahdollistavat rakennusprosessin jakamisen useaan eri vaiheeseen taloudellisen tilanteesi ja toiveidesi mukaisesti. Pääsuunnitelmien avulla on helppo määrittää rakentamisen kustannukset aina perustuksista katon katemateriaalin asennukseen.

log constructing of log house-building "turn-key"

 

Vaihe 4. Yksityiskohtainen tarjous hirsitalosta ja sopimus (koska on aika puhua rahasta).

 

Me koostamme budjetin ja muotoilemme sen tarjoukseksi pääsuunnitelmien avulla.

Rakennusbudjetti antaa sinulle ja tiimillemme takeen siitä, että kaikki tarvittavat prosessit ja sisällöt on otettu huomioon hirsitalon tarjouksessa. Pääsuunnitelmien avulla budjetti voidaan laatia mahdollisimman tarkasti. Tiedämme esimerkiksi sen, montako kuutiometriä tarvitsemme mäntypuuta rakentaaksemme halutut hirsiseinät.

Pääsuunnitelmien seuraaminen budjettia laadittaessa auttaa jakamaan työprosessit eri vaiheisiin, mikä auttaa sinua suunnittelemaan rahoitusta paremmin.

 

Sopimuksen solmiminen (Voimme lähes aloittaa rakentamisen.)

 

Aloitamme neuvottelut rakennussopimuksesta heti, kun tarjouksen hinta on vahvistettu sopivaksi. Tämä tehdään ensisijaisesti siksi, että sovimme rakennustyön laajuudesta, hinnoista ja laadusta sekä myös rakennus- ja maksuaikatauluista.

Rakennussopimuksen perusasiakirjat ovat pääsuunnitelmat ja hintatarjous.

Sopimusta allekirjoitettaessa sisällytämme sopimukseen takuulla hirsitalon pääsuunnitelmat, sillä pääsuunnitelmista käy ilmi laatuvaatimukset ja materiaalien käsittelytavat yhdessä tarvittavien liitosratkaisujen kanssa.

Kun rakennussopimus allekirjoitetaan, kaikki osapuolet tietävät oman roolinsa hirsitalosi rakentamisessa.

 

Vaihe 5. Rakentaminen alkaa (viimeinkin!)

 

Yhteistyökumppani: Tender Ehitus LLC

Keskimääräinen budjetti: 90 % rakennusbudjetista

Keskimääräinen kesto: 2-6 kuukautta

 

Olemme lopultakin päässeet vaiheeseen, jossa asiat alkavat tuntua todellisilta. Olemme varmoja, että jos luit aiemmat vaiheet, ymmärrät varmasti, että hirsitaloa ei voi rakentaa millään muulla tavalla.

log construction of a log home-construction-start-finish

Tai ehkä voisi, mutta kaikki olisi kaoottista ja aikaa sekä rahaa tuhlaantuisi enemmän. Kodin rakentamisen ei tarvitse ajaa sinua hermoromahduksen partaalle – kyseessä pitäisi olla nautinnollinen ja mielenkiintoinen prosessi. Kuten huomaat, yksityiskohtia on paljon, ja jos vain jätät ne huomiotta, lopputuloksesta ei mitenkään voi tulla hyvä.

We build our log house at our factory in Tudu, Western Viru province – certified, dry environment. Our manufacturing process is based on high quality standards and similar monitoring systems.

Their purpose is to ensure the quality of production and the soundness of production. You are always welcome to our factory to follow the production of your log home!

log constructions in the log house-building at Tudun factory

In the building agreement, we agreed how and how often we are in touch with the progress of production with each other (this also includes transmission of images). This way, you can follow the process and look at the flow of wood from the choice of interior to interior surfaces.

The duration of a construction project depends on how technically complicated this log home is, as well as on selected materials and techniques. For example, whether the surface of the logs is planed or whether circular logs are used.

Some finishing methods take longer, some less. This is also taken into account when building a building budget. We also take into account what kind of salvage is used – whether it is a salmon curtain with or without windscreen.

When constructing roof structures, we prefer elements, or loose details where possible, and their production at Tender Ehitus LLC’s factory. If needed, we will use our good partners.

We queried, checked and defined the quality of each log used in our logs and lattice houses one by one, on which basis we decide how to use them at different stages of construction.

We use high quality pine wood grown in Estonia, which is poured in winter. The logs needed for your log home are delivered by the State Forestry Center (RMK).

When the bark has been removed from the logs and the logs are sorted, we send them to a dryer where the moisture content of the logs is calculated to about 20% by means of a mechanical drying process. The logs are then transported to the after drying.

According to the wooden log house standards determined by the Estonian Wood Association, the average moisture content of the walls should not exceed 20% during production. The dry log does not shrink when drying more and the chance of a cloud injury (limping) is as small as possible.

Your log home is manufactured by Tender Ehitus LLC’s experienced carpenters. We guarantee a high quality finish that matches your main plans. We build log houses for our work every day, and we are very knowledgeable about it.

 

Step 6. Installing and handing over the item (either we have reached the roof?)

 

Partner: Tender Ehitus LLC

Average budget: included in building budgets

Average duration: 2-4 weeks

 

Once the parts of the house are ready, they must be transported and installed. Our main plans allow us to plan installation and transportation in good time, because we know exactly what to transport and install, and to what extent.

log construction for a log home installation site

When all the parts of the house have been delivered, the action plan drawn up by the builder is followed. This means that you know the number of builders needed and how and in what order your new home will be compiled.

What happens then?

Now you can take a look at your house and step in!

Fortunately, your new log home – your new home – is ready! It is now possible to start the internal work with the main plans.

If you need more ideas about what kind of house you want, maybe one of our previous works inspires you ? Take a look at the link of log houses.

 

If you think this article is useful, press the ”Like” button. If you believe that your friends would be interested in this, click ”Share”. Thank you for the feedback!

 

_____

For new readers … Have you already browsed our e-book ” 7 Steps to Your Dream Home ”, which is just for you?

We are thoroughly going through all the stages of log construction so you know what is important and why to prevent the building budget of your log house from getting bogged down.

Click here and read more!

Haluatko saada nopeasti vastaukset kysymyksiisi?

Margus Soidla
Ota meihin yhteyttä jo tänään.
Sähköpostiviestiisi vastaa

Margus Soidla

Voit myös soittaa meille+372 511 6172
Ota yhteyttä asiantuntijaamme Top