23 vuoden kokemus, yli 160 hirsitaloa
Omien asiantuntijoidemme Viron valtionmetsistä valikoima hirsimateriaali
Eesti Puitmajaliit 12 vuoden jäsenyyden Viron Puutaloliitto
Vuoden tehdasvalmisteinen talo 2015: Paras käsityönä valmistettu hirsitalo

Hirsitalon rakentaminen. Miten pysyt budjetissa?

Oletko hieman huolissasi siitä, että hirsitalon rakentamisessa on niin monta eri vaihetta, jotka voivat saada budjettisi ja aikataulusi pettämään?

Hyvä uutinen on, että noudattamalla tiettyjä vaiheita on mahdollista välttää kaikki vaarat ja vahingot (tai ainakin minimoida ne) hirsitaloa rakennettaessa.

Jotta tietäisit, mikä on tärkeää ja miksi, selitämme sinulle hirsitalon rakentamisen tärkeimmät vaiheet ja niiden mahdollisuudet ja riskit kahdessa seuraavassa artikkelissa. Tämä auttaa sinua säästämään rahaa, aikaa ja hermojasi. Mikäs sen parempaa?

Tässä artikkelissa keskitymme kahteen tärkeään vaiheeseen:

 • systemaattinen konsultaatio
 • esisuunnittelu- ja suunnitteluhanke

Koska olemme toimineet alalla yli 20 vuotta, voimme varmuudella sanoa, että hirsitalon rakentaminen ilman hyvin suunniteltua rakennushanketta on noin 10-30 % kalliimpaa kuin aluksi luullaan. Tämä johtuu monesta syystä, alkaen odottamattomista maatöistä aina materiaalin väärään suunnitteluun.

Yksityiskohtaisen rakennushankkeen suunnitteleminen vie yleensä noin 5 % rakennusbudjetista, mutta se auttaa myös laatimaan erittäin tarkan rakennusbudjetin sekä pitäytymään siinä.

 

hirsitalon suunnitteleminen ja rakentaminen

 

Saattaa näyttää siltä, että hirsitalon nopeamman valmistumisen kannalta kannattaa tehdä joitakin päätöksiä rakentamisen aikana, mutta todellisuudessa se tarkoittaa rakennusprosessin pitkittymistä sekä hukkaan heitettyä rahaa ja palaneita hermoja.

Siirrytäänpä eriteltyihin vaiheisiin.

 

Vaihe 1. Systemaattinen konsultaatio (Tästä kaikki alkaa.)

 

Kenen kanssa: asiantuntijamme

Keskimääräinen budjetti: ilmainen

Keskimääräinen kesto: 1-2 tuntia

 

Tämän konsultaation tarkoituksena on selvittää, missä vaiheessa sinä ja toiveesi sekä ideasi olette tällä hetkellä, ja miten siitä edetään. Sillä ei ole väliä, oletko vasta katsellut hieman kuvia ja etsinyt ideoita, vai oletko jo aloittanut projektin ensimmäiset vaiheet.

hirsitalon suunnitteleminen paperilla

käsin rakennettu hirsikoti paperilla

 

Tavoitteemme on rakentaa hirsitalon asiakkaidemme toiveiden mukaisesti, mutta meidän on varmistettava, että kyseiset toiveet vastaavat mahdollisuuksia.

Konsultaation aikana käymme läpi kaikki tärkeät aiheet ja kysymykset, jotka vaikuttavat projektin budjettiin ja käytettyyn aikaan, jotta voit suunnitella seuraavat vaiheesi paremmin ja välttää virheet, jotka johtuvat kiirehtimisestä.

 

Hirsitaloa rakennettaessa tarvitset kokeneita yhteistyökumppaneita

 

Hirsitalon suunnitteleminen ja rakentaminen vaatii erityisosaamista ja tietoutta, minkä vuoksi on suositeltavaa, että valituilla arkkitehdeillä, insinööreillä ja rakentajilla olisi aiempaa kokemusta hirsitaloista.

Arkkitehti, joka auttaa sinua hirsitalon piirrosten luomisessa esisuunnittelu- ja suunnitteluhankevaiheessa, voi yksinkertaistaa seuraavien vaiheiden työtä merkittävästi, jos hän tietää, mitä pitää huomioida ja miten.

Omaamamme 20 vuoden kokemuksen myötä olemme oppineet toimiviksi todettuja ratkaisuja – arkkitehtimme, joka on yhteistyökumppanimme, osaa ottaa nämä huomioon. Näin varmistetaan hyvä tulos ja säästetään aikaa rakennusvaiheessa.

Insinöörin, joka auttaa sinua pääsuunnitelmien teon aikana ja kestävyyslaskelmissa, pitää tuntea painuvan talon ominaispiirteet voidakseen huomioida nämä seikat.

Mitä enemmän pohdit seuraavia vaiheita edetessäsi, sitä lyhyempi koko hankkeesta tulee ja sitä helpompaa on välttää mahdolliset epävarmuudet tai uudelleen tehtävät asiat rakennusvaiheen aikana.

Tämän vuoksi ehdotamme aina paikkansa pitävien, yksityiskohtaisten pääsuunnitelmien laatimista hirsitalolle ennen rakennustyön alkua – jotta kaikki tarvittavat vaiheet voidaan käydä läpi kokeneiden yhteistyökumppanien kanssa.

Mitä tapahtuu, jos hyppäät vaiheen yli?

Rakentaminen ilman pääsuunnitelmia johtaa jatkuviin keskusteluihin siitä, mitä ja miten rakennetaan, sekä kaoottiseen rakennusjärjestykseen, jonka tuloksena on yleensä suurempi budjetti ja enemmän käytettyä aikaa.

Esimerkki: hirsirakenteen rakentaminen aloitetaan ennen perustustyypin määrittämistä; tai rakentaminen aloitetaan ilman, että kattorakenteen kannalta paras ratkaisu on tiedossa; tai perustustyyppiä valittaessa tontin maaperän rakennetta ei oteta huomioon.

Oikea toimintajärjestys ja asioiden pohtiminen etukäteen auttaa välttämään tällaisia ongelmia.

 

Tulos – mitä seuraavaksi?

 

Konsultaation aikana tehtävä kartoitus auttaa meitä pohtimaan asioita kanssasi ja varmistamaan, että ajatuksesi ovat oikeilla raiteilla.

Tämän seurauksena syntyy suositeltu toimintasuunnitelma, jota voit noudattaa. Tiedät tarkkaan, mitä sinun on tehtävä onnistuaksesi hirsitalon rakentamisessa, kenelle voit esittää kysymyksiä ja minkälaisia kysymyksiä, sekä myös sen, miten etenet.

Kun olet kerännyt riittävästi ideoita, sinun pitäisi siirtyä valmistelemaan esisuunnittelu- ja suunnitteluhanketta, josta kerromme lisää artikkelin seuraavassa osassa.

 

Vaihe 2. Esisuunnittelu- ja suunnitteluhanke (hirsitalo alkaa muotoutua paperilla)

 

Yhteistyökumppani: arkkitehti

Keskimääräinen budjetti: 1-2 % rakennusbudjetista

Keskimääräinen kesto: 2-3 kuukautta

 

Esisuunnittelu- ja suunnitteluhankkeen aikana ensisijainen yhteistyökumppanisi on arkkitehti, joka viimeistelee talosi ulkonäön niin sisältä kuin ulkoa niin, että voit hakea rakennuslupaa.

hirsitaloprojekti yhdestä suunnasta

hirsitalon rakentaminen 3D-näkymänä

hirsitalon rakentamisen sisänäkymä

Tämän tuloksena syntyvät arkkitehtoniset ratkaisut ja teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, joita voidaan tarkentaa seuraavissa vaiheissa.

Oman tulevaa taloasi koskevan visiosi ja toiveidesi lisäksi arkkitehdin on tunnettava myös tonttisi geodeettiset perustiedot sekä suunnittelua ohjaavat rakenteelliset seikat ja ehdot, jotka viranomainen on määrännyt.

 1. Geodeettinen kaavapiirros tarvitaan tontin maankäytön suunnittelua varten (esimerkiksi salaojituksen, viemäröinnin tai imeytyskenttien luomista varten) sekä karttojen kokoamista varten erilaisia rakennushankkeita varten. Kaavapiirroksessa näkyvät kaikki maan päällä ja alla kulkevat linjat, maapinnan korkeudet ja maaperän fyysiset ominaisuudet.
 2. Tämän lisäksi rakennuspaikan pinnan rakenteellinen kuvaus on tärkeä – tästä nähdään, millainen maan rakenne on maanpinnan alla. Tätä varten joko kaivetaan tai porataan reikä, jonka jälkeen reiän maaperän pintarakennekerrokset kartoitetaan.

Tätä varten sinun on tilattava maanmittausyritykseltä erityinen mittauspalvelu, jos et ole jo tehnyt niin. Vain näin arkkitehti voi olla varma, että talon sijainti on oikea.

 1. Rakennusmääräyksissä kuvataan rakennuspaikalle asetetut vaatimukset, ja nämä vaatimukset on otettava huomioon. Vaatimukset määräytyvät paikallisen viranomaisen laatiman yleiskaavan mukaisesti.

Yleiskaavan määrittämät vaatimukset saattavat vaihdella sijainnista riippuen – joissakin paikoissa määräykset ovat suhteellisen yleisluontoisia tai lähes olemattomia, toisissa paikoissa kaikki on määritelty hyvin tarkasti – mitä, minne ja miten jotakin voidaan rakentaa.

Sinun on vierailtava paikallisen viranomaisen luona saadaksesi tiedot rakennusmääräyksistä. Jos sinulla on tarvittavat tiedot, voit jo varhaisessa vaiheessa välttää tilanteen, jossa suunnittelet arkkitehtisi kanssa talon, jota ei voi rakentaa alueellesi.

 

Uhat, joista sinun on oltava tietoinen

 

Suurin uhka esisuunnittelu- ja suunnitteluhankkeelle on tilanne, jossa ei ole selvää, mitä tontille voidaan rakentaa ja miten. Ikävä kyllä näemme yhä enemmän tilanteita, joissa kaikki valmistelut on suoritettu, minkä jälkeen käy ilmi, että suunnittelutyöt on tehtävä uudelleen alusta lähtien.

Kunnan asettamat rakennusmääräykset voivat joskus olla hyvin yleisluonteisia ja kunnan arkkitehti pyytää sinua palaamaan asiaan, kun suunnitelmat ovat tarkentuneet ja kykenet käytännössä näyttämään heille jotakin, mitä haluat tehdä. Tällöin otat riskin, että esisuunnitelmassa on edelleen osia, jotka eivät sovi kunnalle, ja kyseiset osat on suunniteltava uudelleen, mikä tietää lisää työtä.

Joissakin kunnissa vaatimukset on määritelty erittäin tarkasti, mikä auttaa välttämään ylimääräistä työtä ja tarpeettomia muutoksia. Saattaa olla, että talon maksimikorkeutta ja tyyliä, kuten myös katon kulmia, perustustyyppiä, tapituksia ja kulmatyylejä koskevat vaatimukset on valmiiksi määritetty aina pihan yksityiskohtia myöten.

Nämä kaikki ovat arkkitehdillesi tarpeellisia tietoja, jotta hän tietää käytettävissä olevat mahdollisuudet ja kykenee tarjoamaan toimivia ratkaisuja juuri sinun tapauksessasi.

 

Mitä esisuunnitelmahankkeen tuloksena pitäisi olla?

 

Esisuunnitelmahankkeessa määritetään tulevan hirsikotisi sisä- ja ulkonäkymät sekä talon asettelu tontille. Näin voit hakea kunnalta rakennuslupaa, minkä lisäksi insinöörit voivat aloittaa suunnitteluprosessin. Kun kunta näyttää vihreää valoa, on aika aloittaa rakennusprojektin kolmas vaihe – pääsuunnitelmien laatiminen.

 

käsin rakennetun hirsitalon sijoittelu tontille

hirsitalon hankesuunnitelma

3D-näkymä Tenderin rakentamasta hirsitalosta

Hirsitalon lähtökustannusten ennustaminen ja hintatarjouksen tekeminen on mahdollista, mutta on myös otettava huomioon, että nämä voivat poiketa lopullisesta hinnasta 10-30 %. Miksi?

Pääsuunnitelmavaiheen aikana laadittavat erityisprojektit viimeistelevät kaikki yksityiskohdat, mutta joskus käy niin, että näiden projektien aikana joitakin asioita on muutettava tai laskettava uudelleen.

Miltä vaikuttaa?

Alkuun kaikki saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta jos paneudut asiaan hetken, huomaat, että asiassa ei ole mitään täysin mahdotonta. Lue tämä artikkeli kahdesti, jotta sinulta ei jää mitään huomaamatta.

Jos tarvitset apua jollakin tapaa, olemme aina täällä sinua varten.

Jos tässä artikkelissa käsiteltiin:

 • systemaattinen konsultaatio
 • esisuunnittelu- ja suunnitteluhanke,

niin ensi kerralla perehdymme muihin vaiheisiin, kuten

 • pääsuunnitelmat
 • yksityiskohtainen hintatarjous ja sopimus
 • rakentaminen
 • asennus ja hirsitalon luovutus

 

Jos tämä artikkeli oli mielestäsi hyödyllinen, painathan “Tykkää”-painiketta. Jos uskot että myös ystäväsi olisivat kiinnostuneita tästä, paina “Jaa”. Kiitos palautteesta!

_____

Uusille lukijoille … Oletko jo selaillut e-kirjaamme ”7 askelta unelmiesi hirsitaloon”, joka on koottu juuri sinua varten?

Käymme hirsirakentamisen kaikki vaiheet perusteellisesti läpi, joten tiedät mikä on tärkeää ja miksi estääksesi hirsitalosi rakennusbudjettia paukkumasta.

Paina tästä ja lue lisää!

Haluatko saada nopeasti vastaukset kysymyksiisi?

Margus Soidla
Ota meihin yhteyttä jo tänään.
Sähköpostiviestiisi vastaa

Margus Soidla

Voit myös soittaa meille+372 511 6172
Ota yhteyttä asiantuntijaamme Top